Leuk dat je een bestelling wilt plaatsen. Echter voordat je je bestelling plaatst is het belangrijk de algemene voorwaarden te lezen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Watersport.tools. Tijdens het bestellen geef je aan kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en dat je met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Tevens geef je toestemming jouw gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven in het privacy beleid.

DEFINITIES
Artikel 1

1.1 Watersport.tools, oftewel wij, we, ons of onze: de eenmanszaak Supaholic die handelt onder de naam Sup en Peddel, Supaholic, Watersport.tools en Webdesign Date.
1.2 Consument, klant, koper, je of jij: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.2 Bestelling: overeenkomst tussen ondernemer watersport.tools en jou als klant die op afstand (via de webshop www.watersporttools.com) of op locatie wordt gesloten.
1.3 Bedenktijd: de termijn waarbinnen jij gebruik kan maken van je herroepingsrecht;
1.4 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
1.5 Dag: kalenderdag.
1.6 Grote pakketten, groot pakket: goederen, producten die de afmeting van 175 x 70 x 50 cm overschrijden of een gewicht hebben van meer dan 30 kg.

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Artikel 2

1.1 Ondernemer: Watersport.tools, Sup en Peddel en Webdesign Date zijn handelsnamen van Supaholic
1.2 Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Middelburg onder nummer 64229017, BTW nummer NL001984475B20
1.3 Bezoek-, afhaal- en postadres: Molenweg 28, 4576CX in Koewacht
1.4 Bereikbaarheid: Bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur bijvoorkeur via de mail: info@watersporttools.com
1.5 Telefoonnummer: mobiel 06-42233882. We zijn niet altijd telefonisch bereikbaar dus laat gewoon een voicemail bericht achter en we bellen terug!

HET AANBOD
Artikel 3

3.1 De in de webshop en op de websites aangeboden producten en diensten zijn vrijblijvend. Watersport.tools is gerechtigd aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.2 Het aanbod wordt zo duidelijk mogelijk omschreven en waar mogelijk voorzien van afbeeldingen.
3.3 Vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ondernemer niet.
3.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

TOEPASSELIJKHEID
Artikel 4

4.1 Op alle bestellingen die wij doen of overeenkomen met de koper zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
4.2 Wij zorgen ervoor dat de algemene voorwaarden makkelijk te vinden zijn en voordat de bestelling wordt geplaatst onder de aandacht worden gebracht.
4.3 Soms zijn er aanvullende voorwaarden voor een product of dienst, deze voorwaarden worden specifiek vermeld bij het product of de dienst. Zie ook artikel 15.

DE OVEREENKOMST
Artikel 5

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij de bestelling plaatst en hebt betaald.
5.2 De overeenkomst wordt door ondernemer bevestigd met een opdrachtbevestiging.
5.3 Controleer tijdens het bestel proces je gegevens goed, jij bent zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van jouw gegevens.
5.3 Op de opdrachtbevestiging staan alle gegevens die nodig zijn voor de bestelling, CONTROLEER de vermelde gegevens goed!
5.4 Kloppen gegevens op de opdrachtbevestiging niet doordat je iets onjuist hebt ingevuld, neem dan onmiddellijk contact op.
5.5 Het staat ondernemer vrij om een overeenkomst niet te aanvaarden. Deze keuze ligt geheel bij ondernemer en hoeft dit niet te motiveren.

BEZORGING EN BEZORGKOSTEN
Artikel 6

6.1 Wij bezorgen de producten binnen Nederland met de pakketdienst van diverse leveranciers.
6.2 Voor bestelling van buiten Nederland kunnen extra transport kosten worden berekend.
6.3 De levertijd van een artikel op voorraad bedraagt in de regel 2 tot 3 werkdagen vanaf de besteldatum.
6.4 Als een artikel niet in voorraad is of bezorging langer duurt, wordt je geïnformeerd over de werkelijke levertijd en kan je kiezen of je de bestelling wilt annuleren.
6.5 Kan een product niet meer geleverd worden of annuleer je bestelling, dan krijg je zo snel mogelijk je geld terug, uiterlijk binnen 14 dagen.
6.6 Zogenaamde "GROTE PAKETTEN", zoals boards en peddels worden niet geleverd met de pakkettendienst maar een aparte vervoerder.
6.7 Of een product een groot pakket betreft is herkenbaar aan de hogere transportprijs (> 20 euro) welke apart bij het product wordt voormeld voordat deze in het winkelmandje wordt geplaatst.
6.8 Leveringen worden ten alle tijden gebundeld. Indien aparte leveringen gewenst zijn kunnen additionele transport kosten aan je worden doorberekend.
6.9 Je wordt door ons apart geïnformeerd over de levering van grote pakketten omdat je op het moment van bezorging op het bezorg adres aanwezig dient te zijn om de goederen in ontvangst te nemen.
6.10 Indien je na het maken van een afspraak niet aanwezig bent kunnen er extra kosten voor bezorging aan jou doorberekenen.
6.11 Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de bestelde artikel op te halen. Bij het ophalen van de bestelling vervallen de bezorgkosten natuurlijk. Deze worden inden reeds betaalt netjes binnen 14 dagen teruggestort op je rekening.

HERROEPINGSRECHT / RETOURNEREN
Artikel 7

7.1 Bij de aankoop van producten of diensten heb je het recht om binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen de bestelling te annuleren. Deze 14 dagen gaan in op de dag van ontvangst van je bestelling, door jou of door jou opgegeven derde, niet zijnde de vervoerder.
7.2 Tijdens deze 14 dagen ga je zorgvuldig met het product en de verpakking om. Je kan het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Heb je hier vragen over aarzel niet om even te bellen of stuur een mail.
7.3 Tijdens deze periode mogen er geen aanpassingen gedaan worden aan het artikel.
7.4 Als je van het herroepingsrecht gebruik maakt, dien je het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons retourneren, conform de door ons verstrekte - redelijke en duidelijke - instructies.
7.5 Is dit niet mogelijk of is het product beschadigd, dan ben je gehouden tot het betalen van een schadevergoeding i.v.m. waardevermindering van het artikel.
7.6 Let op: de kosten en het transportrisico van de retourzending, bijv. bij beschadiging of vermissing van het product, zijn voor de verzender, bij een retourzendingl ben jij dat.
7.7 Na ontvangst van het artikel ontvang je het volledige aankoopbedrag terug, dit is dus inclusief verzendkosten voor de heenzending.
7.8 Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen retour hebben ontvangen.
7.9 Gebruik bij herroepingsrecht of retouren altijd onze retour procedure. Deze staat op de website www.supenpeddel.nl onder het kopje klanteservice. Bij de levering van de bestelling zit ook een retour formulier bijgesloten of deze wordt apart per mail toegezonden. Vul deze in, stuur mee en neem vooraf contact op om verwarring te voorkomen.

UITSTLUITINGEN VAN HERROEPINGSRECHT
Artikel 8

8.1 Ingewisselde of ingevulde voucher, cadeau bonnen of tegoedbonnen.
8.2 Speciaal voor jou bestelde en/of gemaakte producten en/of diensten vallen niet onder het herroepingsrecht.
8.3 Indien 8.2 van toepassing is wordt dit duidelijk bij het aanbod en in de overeenkomst bij het betreffende product of dienst vermeld.

DE PRIJS
Artikel 9
9.1 Zie artikel 3, het aanbod.
9.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW.
9.3 Cadeaubonnen, vouchers en tegoedbonnen zijn tot 24 maanden na besteldatum te gebruiken.

GARANTIE
Artikel 10

10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 11

11.1 Een product moet voldoen aan jouw redelijke verwachtingen.
11.2 Bij de meeste producten wordt een duidelijke gebruiksaanwijzing geleverd en/of gebruiksvoorwaarden. Hierin staat welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen bij de gebruik van het product. Lees deze aandachtig door.
11.3 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid tegenover consument voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. Buiten de hierboven bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het(/de) desbetreffende artikel(en). In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 1.000,-
11.4 Wij zijn nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

OVERMACHT
Artikel 12

12.1 In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van ondernemer opgeschort.
12.2 Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, hebben zowel jou als ondernemer het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij ons of bij onze toeleveranciers.

KLACHTENREGELING
Artikel 13

13.1 Als je een klacht hebt, laat het ons direct weten! We doen er alles aan om je klacht zo spoedig mogelijk te verhelpen.
13.2 Omschrijf je klacht zo duidelijk mogelijk en stuur deze naar info@waterposttools.com of michael@supaholic.nl.
13.3 De kans is groot dat we contact opnemen dus vermeld ook je contact gegevens.
13.4 Uiterlijk binnen 5 werkdagen sturen we een reactie met daarin hoe we de klacht oplossen of hoeveel tijd we nodig hebben om met een goede oplossing te komen.

GESCHILLEN
Artikel 14

14.1 Op overeenkomsten tussen ons en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN
Artikel 15

15.1 Wij hebben het recht de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.
15.2 De laatste versie van de algemene voorwaarden is in te zien op www.sewatersporttools.com onder het kopje klantenservice, submenu algemene voorwaarden. Tevens is er een link onderaan de website van www.supaholic.nl en www.supenpeddel.nl.
15.3 Voor de verhuur van onze producten en het participeren in tochten/tours gelden aanvullende voorwaarden. Deze zijn hieronder aangevuld.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2022 watersporttools | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel